En Castaño Bascoy cumprimos coas normas de calidade, medioambiente e seguridade laboral dos nosos traballadores.
Poñemos á súa disposición os documentos que acreditan a nosa actividade.
Se non atopa o que busca ou necesita ampliar información, non dubide en solicitala no correo: admin@bascoy.com
Certificados
1. CLASIFICACIÓN DO ESTADO:
Co fin de ampliar a nosa carteira de clientes e, con iso, a nosa cifra de negocio, formamos parte do grupo de empresas certificadas para optar á adxudicación de obras públicas. Desta forma, pasamos a formar parte do grupo de empresas provedoras do cliente nacional máis importante, a Administración pública.
2. OUTROS CERTIFICADOS E ACREDITACIÓNS:
Como instaladora do Grupo Placo contamos co seu respaldo e confianza, acreditado polos seguintes certificados:

As empresas Rockwool e Pumagal avalan a nosa capacidade como instaladores homologados, mediante o seguinte certificado:

Segundo a Lei 32/2006, do 18 de Outubro, CASTAÑO BASCOY, está inscrita con data 7 de Agosto de 2008 e con número asignado 11/15/0000121, no rexistro de empresas acreditadas no sector da Construción.

3. OUTROS CERTIFICADOS E ACREDITACIÓNS:

Segundo a Lei 32/2006, do 18 de Outubro, CASTAÑO BASCOY, está inscrita con data 7 de Agosto de 2008 e con número asignado 11/15/0000121, no rexistro de empresas acreditadas no sector da Construción.