Illamentos

O illamento acústico é necesario para protexer da contaminación acústica un lugar, bloqueando o ruído, tanto da rúa como do edificio. Un bo illamento promove o descanso e a saúde das persoas en ambientes equilibrados, e fomenta relacións familiares e laborais sas.

Os illamentos térmicos son esenciais para gozar dunha correcta eficiencia enerxética e garantir a confortabilidad no interior das vivendas. As técnicas de aplicación de illamento térmico buscan minimizar as transferencias de calor cara a outros espazos, como gañar frío no verán e manter a calor no inverno.

O illamento RF fai referencia a elementos illantes con resistencia ao lume como, por exemplo, as portas antiincendios.

Tabiquería seca

Ideal para a creación paredes interiores de distribución, separación de vivendas e outros edificios, ou illamento de muros exteriores. As súas vantaxes:
  • Instálanse facilmente grazas á súa lixeireza e espesor reducido
  • Facilita as instalacións internas
  • Acabado liso, óptimo, sen necesidade de enlucidos posteriores.
  • Reduce entullos e os seus residuos son reciclables
  • Adáptanse a cada proxecto: Hai placas resistentes á humidade, ao lume, a impactos, con máis illamento acústico…

Falsos teitos

Os falsos teitos contan cunha alta capacidade de illamento, tanto térmico como acústico. Utilízanse principalmente en oficinas e locais, pero tamén en vivendas particulares. Algunhas das súas vantaxes:
  • Absorción acústica.
  • Illamento térmico.
  • Resistencia á humidade e ao lume.
  • Mellora a estética e a dureza.
  • Permite mellorar a iluminación e axuda ao aforro energ eficiencia enerxética e garantir a confortabilidad no interior das vivendas. As técnicas de aplicación de illamento térmico buscan minimizar as transferencias de calor cara a outros espazos, como gañar frío no verán e manter a calor no inverno.
O illamento RF fai referencia a elementos illantes con resistencia ao lume como, por exemplo, as portas antiincendios.